Privacybeleid Angel Inspiration

Angel Inspiration heeft een SSL beveiligde site; dit betekent een beveiligde verbinding ter bescherming van uw (contact)gegevens. Dit is conform de recentelijk aangepaste Nederlandse wetgeving (25 mei 2018).

Angel Inspiration deelt uw informatie niet met derden uit het oogpunt van privacy en vertrouwelijkheid. Alle informatie voortkomend uit de geboden diensten worden geheim gehouden, tenzij u als cliënt ernstig gevaar loopt door zelfverwonding of het verwonden van anderen. In dat geval contacteren wij hiervoor de aangewezen (hulp)instanties.

Voor afspraken worden enkel contactgegevens gevraagd. Na het leveren van de afgesproken dienst(en) worden deze gegevens verwijderd.

Angel Inspiration zal nooit uw persoonlijke informatie verhuren, verkopen of anderszins verhandelen. U kunt uzelf, na aanmelding, ten alle tijden afmelden voor de inspiratiebrief via de zichtbare link onderaan in de inspiratiebrief. De contactgegevens worden na uitschrijving verwijderd.

Reacties en referenties op de Facebookpagina en/of website van Angel Inspiration zijn welkom. Wanneer referenties worden ontvangen via e-mail zonder specifieke toestemming voor plaatsing, worden ze niet gepubliceerd. Schriftelijke toestemming van de cliënt zal worden gevraagd.

Vragen voor kaartleggingen dienen te worden gesteld vanuit integriteit en dienen betrekking hebben op uzelf en/of diegenen die invloed op uw levenspad uitoefenen. Er worden geen vragen beantwoord die de privacy of de vrije wil van een ander individu belemmeren: U kunt bijvoorbeeld niet vragen of uw collega een buitenechtelijke relatie heeft, of vragen of uw (schoon)zus zwanger is aangezien dat privé-informatie betreft van een ander.

Alle informatie met betrekking tot elke dienst (groep, telefoon of in persoon) dient enkel te worden gebruikt als een persoonlijk geheugen voor de cliënt zelf. Ander gebruik is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming vanuit Angel Inspiration en eventuele andere aanwezigen c.q. betrokkenen. Kaartleggingen, workshops, lezingen en andere diensten vermeld op de website mogen niet worden geregistreerd (beeld en/of geluid) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Angel Inspiration en alle andere betrokkenen.

Angel Inspiration juni 2018