CLIËNTEN EN BEZOEKERS WEBSITE EN/OF FACEBOOKPAGINA:

Aan iedereen jonger dan 18 jaar wordt zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd geen diensten verstrekt. Als bezoeker van de Facebookpagina of website van Angel Inspiration en/of cliënt van de daar aangeboden diensten gaat u akkoord met het volgende: U bent 18 jaar of ouder en daarbij ook beslissingsbevoegd. Wanneer u wel 18 jaar of ouder bent, maar door omstandigheden niet beslissingsbevoegd, dan dient u schriftelijk een akkoord van uw wettelijke voogd en/of curator te overleggen voordat u gebruik maakt van onze diensten.

Eventuele vragen die vooraf aan een te verlenen dienst aan u worden gesteld worden ten alle tijden naar waarheid beantwoord. Deze vragen worden enkel gesteld om een adequate inschatting te maken van uw situatie en/of te bepalen of u bij Angel Inspiration op de juiste plek bent. Wees u ervan bewust dat onze toekomst niet vast staat, maar dynamisch is. Onze toekomst kan te allen tijde veranderen, gebaseerd op wat u zelf besluit.

Verwachte uitkomsten van een kaartreading zijn niet leidend, maar geven enkel een verwachting weer op basis van het heden; wanneer u uw gedragingen wijzigt zal ook uw toekomst wijzigen. U bent en blijft zelf aan zet!

DIENSTVERLENING, VERHINDERING EN TARIEVEN:

Angel Inspiration heeft het recht om diensten te weigeren. Diensten uitgevoerd onder valse voorwendselen worden nietig verklaard. De beoefenaar kan op ieder moment de te verlenen dienst afbreken, maar zal dit enkel doen indien dit het belang van beide partijen dient. Indien de beoefenaar een te verlenen dienst heeft afgebroken of deze is niet naar wens, dan geldt er geen recht op teruggave aangezien er een service is geboden.

In geval van verhindering van de cliënt voor een afspraak (consult, workshop, party, lezing etc) dient deze zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Een nieuwe afspraak kan dan worden gemaakt. Indien de cliënt niet de termijn van 24 uur bij verhindering in acht neemt, wordt 50% van de kosten voor de afspraak (consult, workshop, party, lezing etc) in rekening gebracht. Uitzondering hierop is enkel mogelijk na overleg met en akkoord van Angel Inspiration. In geval van een workshop die hiermee (gedeeltelijk) komt te vervallen zullen tevens de volledige daadwerkelijke kosten voor evt. zaalhuur en lunch worden doorberekend.

In geval van verhindering van Angel Inspiration zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact worden opgenomen met de cliënt (indien telefoonnummer is opgegeven). Een nieuwe afspraak kan dan worden gemaakt. Er vindt geen restitutie plaats van geld. Wel zal de opdracht alsnog, zij het op een ander nader af te spreken tijdstip, alsnog en zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Uitzondering hierop is enkel mogelijk na overleg met en akkoord van Angel Inspiration. De tarieven vermeldt op de website van Angel Inspiration zijn leidend.

AUTEURSRECHTEN:

De informatie op de Facebookpagina en website worden auteursrechtelijk beschermd door Angel Inspiration, tenzij anders vermeld, en mag derhalve niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Dit geldt zowel voor de eigen teksten, foto’s, reacties als ook voor foto’s van kaartleggingen en overige posts. NB. Lees voor de volledigheid ook de disclaimer en het privacybeleid van Angel Inspiration

Angel Inspiration 2018